Leden • Inschrijven

Baja keverclub: Privacy Policy

Laatst gewijzigd op woensdag 28 januari 2013 door Fernand.

Uw privacy:

baja-keverclub.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. Wij zullen geen gegevens doorgeven aan derden of voor marketingdoeleinden gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een e-mail te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Als lid verbindt u zich er toe om de gegevens altijd volledig en naar waarheid in te vullen. Uw gegevens zullen bijgehouden worden in onze centrale databank en zijn enkel beschikbaar voor het bestuur. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn voor de boekhouding, briefwisseling, het organiseren van bijeenkomsten en evenementen...

Persoonlijke toegang tot de website:

Uw persoonlijke logingegevens geven u toegang tot gedeeltes van de website die niet toegankelijk zijn voor niet-leden, alsook toegang tot uw persoonlijke gegevens. U verbindt zich er dus toe deze logingegevens niet mee te delen met derden. Indien dit wel gebeurt en ons bestuur wordt hiervan op de hoogte gebracht, kan u een administratieve boete van €500 opgelegd worden en uw account geblokkeerd. Bij zwaardere misdrijven is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.

Veranderingen aan deze privacy policy:

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd aangepast worden. Als we noemenswaardige veranderingen doen zullen we dit meedelen via onze website of per e-mail.