Leden • Inschrijven

Baja keverclub vzw: Treffen 25ste internationaal treffen 2018

Watercooled vooraf inschrijving voor het 25ste treffen kun je hieronder.
Er kunnen dit jaar op 29 juli 2018 tot 30 VAG deelnemen tot 1984.

Klik hier om u in te schrijven!

Op zondag 29 juli 2018 vanaf 9u30 organiseert Baja-Keverclub vzw haar 25ste treffen. Een jubileum editie! Na de talrijke opkomst van vorig jaar hopen wij terug op een massale opkomst.

De samenkomst is als volgt samengesteld: Concours d'élégance van 11-13u met prijzen in diverse klassen, een rondrit, onderdelenbeurs en animatie voor de kinderen, een tombola met diverse prijzen.

Wij plaatsen hieronder reeds het programma, de diverse prijzen en het reglement.
Wij rekenen ook op uw aanwezigheid, tot treffens eind juli.

Met vriendelijke kevergroet,

Fernand De Ruytter.

Ps: graag hadden wij langs deze weg nog eens onze sponsors bedankt voor hun financieel gul zijn, zonder hen was dit treffen niet mogelijk.


2018


Welkom 25ste internationaal kevertreffen 29 juli 2018 Baja-keverclub vzw
Programma 25ste internationaal kevertreffen 29 juli 2018 Baja-keverclub vzw
Klassen/prijzen 25ste internationaal kevertreffen 29 juli 2018 Baja-keverclub vzw
Reglement 25ste internationaal kevertreffen 29 juli 2018 Baja-keverclub vzw
Flyer


Flyer 2018
   

SponsorsAffiche Treffen 2018
Om Adobe PDF documenten te kunnen openen, moet u over de Acrobat Reader software beschikken. Klik hier om deze software gratis te downloaden.